Christenen Verkennen Andere Godsd Pod

EAN: 9789023922223
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Hoogte: 145 mm
Breedte: 225 mm
Dikte: 25 mm

   Leverbaar

De godsdienstige kaart van West-Europa is in de laatste decennia grondig gewijzigd. Christenen leven nu in een pluralistische, multireligieuze samenleving, dus is het zaak dat zij de leefwereld van de aanhangers van andere godsdiensten beter leren kennen. Dat is nodig om op een zinvolle manier met hen in gesprek te kunnen gaan, maar ook om mét hen te werken aan de opbouw van de samenleving. 

Dit boek voorziet in de informatie die hiervoor broodnodig is. Een viertal deskundige auteurs gaan grondig is op de de vier grootste wereld religies naast het christendom: 

islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Eerst beschrijven zij deze religies in West-Europa op godsdienstwetenschappelijke wijze, zo objectief mogelijk. Daarna behandelen zij thema's die in alle religies, inclusief het christendom, aan de orde komen. Deze vergelijkingen helpen de ander, en jezelf, beter te begrijpen. Ten slotte schrijven zij over de leefwereld van de andere godsdiensten en hun contacten met christenen. 

Omdat op dit terrein er geen absoluut neutrale waarnemers bestaan, kan men maar beter eerlijk zijn eigen invalshoek aangeven. De auteurs van dit boek zijn daar helder over. Zij schrijven dit handboek vanuit christelijk perspectief. Hun doel is christenen te helpen in het verkennen van de godsdiensten van hun medeburgers. 

Dit boek is geschreven door Pieter Boersema, Jaap Hansum, Evert van der Poll en Pieter Siebesma. Ze zijn allen verbonden aan de vakgroep Godsdienstwetenschap en missiologie van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België). 

  EAN: 9789023922223
  Auteur: 
  Uitgever: Vbk Media
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 145 mm
  Breedte: 225 mm
  Dikte: 25 mm
  Voorraad: Beschikbaar