EAN: 9789024262441
Publicatiedatum:  28-11-2012
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 232

    POD (Beschikbaar als print-on-demand.) , leverbaar vanaf 28/11/2012

De brief aan de Efeziërs is een van de dertien brieven die door de apostel Paulus geschreven zijn. In deze brief bespreekt hij een groot aantal onderwerpen die ook in de andere brieven van hem aan de orde komen. Bij die veelheid van onderwerpen valt de schijnwerper echter op de kerk. Ook in de andere brieven van het corpus Paulinum wordt daarover gesproken, maar in deze brief komt dit onderwerp op een zeer speciale wijze ter sprake.

Het merkwaardige aan deze brief is dat de apostel dit spreken over de kerk in een zeer breed kader plaatst. Hij legt verband tussen die kerk enerzijds en Gods grote heilsplan en de machtspositie van Christus anderzijds. In het allesomvattende werk dat God in Jezus Christus doet, heeft de kerk een eigen plaats. Zij is intens betrokken bij de hoge positie waarin Christus zich bevindt. Zij is met Hem in zijn triomf verenigd. Dat is haar rijkdom. In het eerste deel van de brief wordt deze rijkdom van de kerk breed uitgemeten. De hoge eer die de kerk te beurt is gevallen, schept echter ook een geweldige verantwoordelijkheid. Daarom wijst de apostel in het tweede deel van zijn brief op de roeping van de kerk.

Zo ligt het unieke van de brief daarin dat Paulus' spreken over de rijkdom en roeping van de kerk wijde perspectieven opent. Deze vergezichten reiken tot over de grenzen van de tijd. Tegelijk is de brief uitermate praktisch. Calvijn had er om deze reden een bijzondere voorkeur voor.

1995 - 1e druk

  EAN: 9789024262441
  Auteur: 
  Uitgever: VBK Media
  Publicatiedatum:   28-11-2012
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 246 mm
  Breedte: 161 mm
  Dikte: 24 mm
  Gewicht: 569 gr
  Voorraad:  POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
  Aantal bladzijden: 232
  Reeks:   Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie, Afdeling Brieven aan Paulus