Privacybeleid

Overeenkomstig de AVG delen wij u mee dat uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het aanmaken van uw profiel op deze website, het beheren daarvan en het bieden van een zo rijk mogelijke ervaring op de website. De verantwoordelijke voor de verwerking is de Bijbel-In, onderdeel van de Stichting Bijbel-In Kennemerland, Gasthuisvest 17a, 2011 ET Haarlem. Uw gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt en niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij hier nadrukkelijk aangegeven. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van een SSL-verbinding.

Uw persoonlijke gegevens

De Bijbel-In gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • * Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden. Wij stellen deze gegevens waar nodig beschikbaar aan onze vervoerders.
 • * Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u door middel van één of meer van onze nieuwsbrieven te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Op elke aan u toegezonden nieuwsbrief is een zogenaamde afmeldlink opgenomen.
 • * Als u bij ons een profiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens op onze beveiligde server. In uw profiel slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • * Wij bewaren uw gegevens in verband met de wettelijke archiefplicht conform de geldende periode.

Recht op inzage - verbetering

 • * Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • * Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
 • * Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
 • - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • - een wettelijke verplichting na te komen;
 • - om redenen van algemeen belang, of
 • - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • * Conform art. 18 AVG heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
 • - u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • * conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • * Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

U kunt voor een beroep op deze informatieplicht, een bezwaar of een beroep contact opnemen met de Bijbel-In

Gegevensuitwisseling met Multisafepay

Multisafepay.com, gevestigd Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam, Nederland, treedt op als onze betaalprovider. Dat betekent dat zij alle informatie die noodzakelijk is om de betaling die voortvloeit uit de met u gesloten overeenkomst af te wikkelen, c.q. indien nodig ook een retourbetaling te doen. Multisafepay voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Nederlandse Bank.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

De Bijbel-In behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen. Zij zal de gebruikers hiervan op de hoogte stellen via deze website.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of reacties heeft, kunt u contact opnemen met de Bijbel-In.

© 2019 Bijbel-In Haarlem. Alle rechten voorbehouden.