EAN: 9789043501538
Publicatiedatum:  09-03-2021
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 537

    POD (Beschikbaar als print-on-demand.) , leverbaar vanaf 09/03/2021

Op het eiland Patmos ontvangt Johannes van God een profetie. Op bevel van Christus schrijft Johannes op wat hij hoort en ziet. Hij verstuurt dit boek naar zeven gemeenten in Asia, een Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije. In dit deel van het Romeinse wereldrijk is de keizercultus het eerst ontstaan. De christenen in Efeze, Smyrna, Tyatira, Pergamum, Sardes, Filadelfia en Laodicea hebben te maken met druk van hun omgeving om ter wille van hun handelsbelangen mee te doen aan de keizerverering. Johannes schrijft met de passie van een profeet en het hart van een pastor. Hij doet een appèl op zijn hoorders om trouw te blijven aan hun Heer.

Deze profetie heet tegelijk openbaring. Er wordt een boekje opengedaan over heden en toekomst. Er blijkt een strijd gaande te zijn tussen de rode draak en het Lam. Hoofdstukkenlang zindert de spanning: wie zal de rode draak verslaan? Elke hoorder moet kiezen op welke stad hij zich oriënteert: Jeruzalem of Babylon. Of dit boek ook de positie van christenen in de samenleving raakt!

De kracht van beelden en symbolen is dat ze in elke tijd herkenning oproepen. Zodoende spreekt dit boek over de eeuwen heen ook vandaag zijn lezers aan.

  EAN: 9789043501538
  Auteur: 
  Uitgever: VBK Media
  Publicatiedatum:   09-03-2021
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 246 mm
  Breedte: 161 mm
  Dikte: 39 mm
  Gewicht: 943 gr
  Voorraad:  POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
  Aantal bladzijden: 537
  Reeks:   Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Katholieke Brieven en Openbaring