Het Evangelie naar de beschrijving van Lukas

aan de gemeente toegelicht

EAN: 9789057194757
Publicatiedatum:  26-07-2019
Formaat: Paperback / softback
Taal: Nederlands
Hoogte: 140 mm
Breedte: 216 mm
Dikte: 20 mm
Gewicht: 602 gr
Aantal bladzijden: 515

   Leverbaar

Jan van Andel (1837-1910) was christelijk gereformeerd predikant achtereenvolgens in Zutphen, Heusden, Leeuwarden en Gorinchem. Hij schreef verschillende commentaren bij de bijbel. Zo verschenen commentaren bij Lukas, Johannes, Handelingen der Apostelen, Romeinen, 1 Corinthe, 2 Corinthe, Efeziërs, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Hebreën. Bij het oude testament schreef hij commentaren bij de kleine profeten en het Hooglied. Kenmerkend voor deze commentaren is dat zij bedoeld zijn om de Bijbel toe te lichten voor de gewone gemeenteleden. De wetenschappelijke onderbouwing laat hij in het commentaar achterwege, maar speelt op de achtergrond wel degelijk een rol.

  EAN: 9789057194757
  Auteur: 
  Uitgever: Importantia Publishing
  Publicatiedatum:   26-07-2019
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 140 mm
  Breedte: 216 mm
  Dikte: 20 mm
  Gewicht: 602 gr
  Voorraad: Beschikbaar
  Aantal bladzijden: 515
  Trefwoorden:   exegese;lukas;nieuwe testament;commentaar