Beknopt commentaar op het Nieuwe Testament 2

De geschriften van Johannes, Jakobus, 1 en 2 Petrus en Judas

EAN: 9789059991859
Publicatiedatum:  29-04-2021
Formaat: Hardback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 312

    Bestelbaar , leverbaar vanaf 29/04/2021

Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon Academic. Met het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament zien we opnieuw een deel van onze wens in vervulling gaan. Prof. dr. Willem J. Ouweneel is de auteur. Zijn beknopte commentaar zal bestaan uit vier delen. Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Dit commentaar is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere bijbelvertalingen. In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende bijbelboek. Dit tweede deel van de reeks handelt over de geschriften van Johannes (evangelie, brieven, Openbaring), Jakobus, Petrus en Judas. De volledige indeling van de reeks is als volgt: Deel 1 - De brieven van Paulus (reeds verschenen najaar 2020) Deel 2 - De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (april 2021) Deel 3 - Lukas en Handelingen (najaar 2021) Deel 4 - Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

  EAN: 9789059991859
  Auteur: 
  Uitgever: Gideon, Stichting Uitgeverij
  Publicatiedatum:   29-04-2021
  Formaat: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 215 mm
  Breedte: 141 mm
  Dikte: 24 mm
  Gewicht: 802 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 312