EAN: 9789087184414
Publicatiedatum:  19-03-2021
Formaat: Paperback / softback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 104

    Bestelbaar , available on 19/03/2021

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld. Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.’ Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Isaac da Costa (1798-1860) was dichter en theoloog. Hij behoorde tot de kring van het Reveil. Op betrekkelijk jonge leeftijd bekeerde deze Jood zich tot het christelijke geloof

  EAN: 9789087184414
  Auteur: 
  Uitgever: 't Gulden Boek (CBC)
  Publicatiedatum:   19-03-2021
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 125 mm
  Breedte: 201 mm
  Dikte: 9 mm
  Gewicht: 121 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 104