Maak Ons Uw Beeld Gelijk


Nederlands | 14-04-2020 |

9789402909715

Hardback


€ 12,95


 Voorraad informatie

   Bestelbaar
Korte beschrijving/Annotatie

Wij zingen wel 'O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk',maar wíllen wij eigenlijk op Hem lijken? Christusgaf een voorbeeld in de voetwassing van Zijn discipelen.Dat is niet aantrekkelijk voor ons hoogmoedigebestaan. Paulus schrijft in Romeinen 8:29 datGods kinderen verordineerd zijn om het beeld vanChristus gelijkvormig te zijn. Christus is lichamelijkopgevaren naar de hemel. Maar de Heere wil dat ZijnZoon zichtbaar is op aarde. Allen die genade ontvangen,worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld vanChristus. Nederland seculariseert in een rap tempo.Velen lezen de Bijbel niet meer. Het enige christelijke'boek' dat men nog zou kunnen lezen, is het levenvan belijdende leden, die een brief van Christusbehoren te zijn. Uit ons leven zou moeten blijken dathet de moeite waard is om Christus te dienen en tevolgen.

Details

EAN :9789402909715
Auteur: 
Publicatie datum :  14-04-2020
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Status : Bestelbaar