3-pak Exodus + Leviticus + Numeri

Verbond en dialoog; joodse lezing van de Tora

EAN: 9789493220355
Publicatiedatum:  25-10-2022
Formaat: Paperback / softback
Taal: Nederlands
Aantal bladzijden: 1120

    Bestelbaar , leverbaar vanaf 25/10/2022

Velen lazen eerst het deel GENESIS; de andere boeken blijken minstens zo boeiend. Nu in een voordelig 3-pak EXODUS + LEVITICUS + NUMERI.

EXODUS – boek van de bevrijding
Exodus gaat over de geboorte van een natie en het samenleven als volk. Het vertelt over politiek, over de principes die het volk tot eenheid moeten maken: vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Een volk dat in vrijheid wil leven, heeft onderwijs en wetten nodig.

LEVITICUS – boek van het heilige
Leviticus is dé sleuteltekst van het jodendom. Voor het eerst klinkt het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Mensen worden geroepen heilig te zijn, omdat God heilig is. In Leviticus ondergaat het volk een verandering: eerst werden ze door God bij de hand genomen, nu moeten ze zelf verantwoordelijkheid dragen. En God komt bij hen wonen.

NUMERI – boek van de woestijnjaren
Numeri draait om lessen in vrijheid en leiderschap. Individuele vrijheid is een groot goed; hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang? Het volk moet oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn. En het leiderschap moet meebewegen met de veranderende omstandigheden en uitdagingen. De weg naar vrijheid blijkt langer dan verwacht. De reis is niet alleen fysiek, maar vooral psychologisch, moreel en spiritueel.

DEUTERONOMIUM – boek van het vernieuwde verbond
Verschijnt eind 2023 of begin 2024; geen onderdeel van dit 3-pak. In Deuteronomium neemt Mozes een andere rol aan. Eerst was hij bevrijder en wetgever, nu leraar. Hij legt uit waarom de wet er is: nóóit meer slavernij! Hij waarschuwt ook: slavernij is gemakkelijk, vrijheid is lastig. Samenleven moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid; en iedereen draagt verantwoordelijkheid! Een goede samenleving is inclusief, zo niet volledig gelijk. Een goede samenleving zal één natie onder God zijn. Dit deel bevat uitgebreide registers bij de vijfdelige serie.

‘Sacks toont zich een waar meester van de tekst ... hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten ... Een mustread voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie.’
– Trouw (recensent Sjoerd Mulder) * * * * *

‘Veel nieuwe inzichten … een feest van herkenning … Het hele boek ademt Gods liefde voor zijn volk Israël, voor alle mensen en voor de hele schepping. Een aanrader.’
– Israel Today NL

‘Het commentaar biedt een schat aan informatie, niet alleen over het boek Exodus, maar ook over het joodse denken in het algemeen en zijn plaats in de wereld.’
– Nederlandse Bibliotheekdienst

‘Het commentaar leest als een roman, onder meer door het beeldend taalgebruik en Sacks’ inlevingsvermogen.’
– Woord en Dienst * * * * *

‘... helder, vaak verrassend en steeds ook met bewustzijn van de wereld van vandaag … in uitstekende vertaling ... De 44 hoofdstukken kun je bijna altijd ‘los’ lezen. Dat maakt het boek aantrekkelijk en publieksvriendelijk.’
– Friesch Dagblad

‘Sacks gaat graag in op maatschappelijke thema’s, ongetwijfeld gevoed door zijn eigen engagement. Maar hij vertrekt steeds vanuit de tekst van Exodus, en dat maakt zijn beschouwingen vaak spannend en verrassend. … Ze verrassen door hun inzicht en wijsheid.’
– Katholiek Nieuwsblad

‘Prachtige stijl, toegankelijk. Kundige inleiding in de joodse lezing van de Tora. Fraai uitgegeven.’
– Nederlands Dagblad

‘Voor wie zoals ik Genesis en Leviticus als onderdeel van het Oude Testament kent, is het leerzaam om te ontdekken hoe rabbijn Sacks de vertrouwde verhalen vaak anders leest. Inspirerend is ook zijn steeds herhaalde standpunt dat een beschaving niet kan blijven voortbestaan zonder religie. Genesis en Leviticus zijn oude boeken, maar ze stellen vragen die voor onze samenleving nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. We mogen Sacks dankbaar zijn voor deze serie.’
– Trouw * * * * *

‘Leviticus heeft geen grote faam bij lezers: al die wetten en regels! Maar als je een paar hoofdstukken van Sacks’ boek over Leviticus gelezen hebt, ben je voorgoed op andere gedachten gebracht.’
– Katholiek Nieuwsblad

‘Dit prachtige boek, dat wat mij betreft nóg dikker had mogen zijn, smaakt naar meer. Gelukkig zijn ook de delen Exodus en Leviticus al verkrijgbaar en is Numeri in aantocht.’
– EO-visie * * * * *

‘Zonder iets af te willen doen van de eerste twee delen, is het Leviticusdeel het spannendste.’
– Ophef

‘Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken tekst ... Je kunt het in zijn geheel lezen, je kunt het als commentaar erbij pakken voor preken, je kunt het boek als een introductie in het jodendom lezen of als een oefening in zorgvuldig Bijbellezen.’
– Inspirare

‘Een fantastische serie. Sacks biedt inzicht en perspectief voor elke politicus.’
– Chris van Dam, CDA

‘Jonathan Sacks schrijft korte essays die uitmunten in helderheid en actuele relevantie. Hij verstaat de kunst om Mozes zó te lezen dat de meest onbegrijpelijke passages meer dan boeiend worden. Sacks behandelt het hele bijbelboek, en laat geen hoofdstuk passeren of hij verrast in zijn uitleg met onvergetelijke visionaire inzichten. Iedere katholiek zou dit boek moeten lezen, hij zal met vernieuwd geloofsinzicht zijn doop in Christus beleven.’
– Benedictijns Tijdschrift

‘Ik heb de eerste drie delen van Sacks over de Tora gekocht en lees daar met veel plezier in. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de gedegen, fraaie en verrassende commentaren van de auteur. Maar daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de vertaling. Die loopt, glanst en neemt je mee.’
– Willem Smouter, EO-bestuurder

‘Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst van bijbeluitleg vindt in Sacks’ toracommentaren indrukwekkende en leerzame voorbeelden. Zijn uitleg voldoet aan de drie eisen voor het uitleggen van een (klassieke) tekst: ten eerste doet hij recht aan de condities waaronder de tekst ontstond, ten tweede plaatst hij de tekst in de geschiedenis van interpretaties die al gegeven zijn, en ten derde en vooral maakt hij duidelijk wat die tekst de huidige lezer te zeggen heeft. Ook voor filosofen is zijn uitleg van grote betekenis.’
– Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands 2021-2023

‘De essays [van Numeri] munten uit door verrassende inzichten en onverwachte verbanden met de moderne tijd. ... Veel geïnteresseerden in Bijbelexegese heeft hij de ogen geopend voor een frisse kijk op oude teksten. ... Zijn boodschap is uiterst relevant voor de menselijke conditie in de moderne samenleving.’
– Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW), Rob Cassuto

‘Wie gaat er nu het Bijbelboek Numeri bestuderen tijdens de vakantie? … ik moet zeggen dat ik zelden een boek heb gelezen dat zo toepasselijk was op mijn vakantieperiode. Weg van huis, weg van de geijkte patronen... Rabbijn Jonathan Sacks heeft mij meegenomen naar het ongewisse. Hij bracht mij naar de tijd die tussen het wonderbaarlijke Exodusverhaal en de verovering van het beloofde land in zit: naar de woestijn. Sacks brengt de overgangsperiode van de eerste naar de tweede generatie bevrijde Israëlieten heel dichtbij. Hij schetst het grote verschil van de generatie met een slavenmentaliteit naar de generatie van vrije mensen die zelf mogen kiezen. Numeri laat zien hoe Mozes er zelf bijna aan ten onder gaat, zijn leiderschap staat op het spel. Met als gevolg dat hij de transitie zelf niet mee mag maken. Dit boek is een must voor leiders, en voor iedereen die … Ik heb een geweldige vakantie gehad. Sterk aanbevolen!’
– Israel Today Nederland, Peter de Bruijne

‘Opnieuw een mooi uitgegeven en vormgegeven boek. Het is een genot om te merken met hoeveel liefde en zorgvuldigheid vertaler en uitgever zijn omgegaan met dit standaardwerk van Sacks.’
– Volzin

  EAN: 9789493220355
  Auteur: 
  Uitgever: Skandalon Uitgeverij B.V.
  Publicatiedatum:   25-10-2022
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 232 mm
  Breedte: 152 mm
  Dikte: 75 mm
  Gewicht: 1902 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 1120